+34 620 8666 80
info@intromarbella.com

Integritetspolicy

• Inga personuppgifter samlas in från användare utan deras kännedom och överförs inte heller till tredje part. • För att kunna erbjuda dig vår bästa service och för att underlätta användningen analyseras statistiken över besöksfrekvensen på webbplatsen. • Webbplatsen innehåller länkar till tredjepartswebbplatser, vars integritetspolicy är främmande för INTRO MARBELLA. • De personuppgifter som kan samlas in behandlas konfidentiellt • Syftet med de insamlade uppgifterna är att erbjuda våra tjänster i form av en offert eller ta hänsyn till din förfrågan. • De personuppgifter som tillhandahålls kommer att bevaras under den tid som krävs för att uppfylla syftet. Förutom de perioder som fastställts i arkiv- och dokumentationsföreskrifterna. • I allmänhet kommer personuppgifter inte att överföras till tredje part, utom juridisk skyldighet. • Varje person har rätt att få bekräftelse på sina behandlingar som utförs av INTRO MARBELLA®. • Du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering och portabilitet av dina uppgifter, begränsningar och motstånd mot din behandling genom att skriva till INTRO MARBELLA® info@intromarbella.com.