+34 620 8666 80
info@intromarbella.com

LAKI

Pääpainopisteemme:

Kiinteistö- ja asuntokaupat

 • Osto / myyntiprosessi
 • Vuokrien oikeudellinen perintä
 • Riita asiat
 • Vuokra- ja muut sopimukset

Maahanmuutto

 • N.I.E.
 • Oleskeluluvat

Yhtiöt

 • Yrityksen perustaminen Espanjaan
 • Kansainväliset struktuurit

Veroneuvonta

 • Suomi - Espanja verotus
 • Kansainvälinen verotus
 • Kansainväliset lakipalvelut

Kuluttajariidat

 • Valitukset Espanjan kuluttajariitalautakuntaan ja oikeuteen

Asianajo ja muut lakiasiat

 • Oikeudessa edustaminen
 • Lakikonsultointi

Olemme yhteistyössä Suomessa toimivan Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:n kanssa, kaikissa Suomi - Espanja liittyvissä toimeksiannoissa. Kuten vero-, perintö, ja muut lakiasiat.

Palveluksessanne suomea, ruotsia, englantia ja espanjaa puhuva lakimies.

Sopimusehdot lakipalvelut